full page

АГРОСТИМУЛІН+CU


КОМПЛЕКСНИЙ ПРЕПАРАТ З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДІЇ


ТУ У 20.2- 22952095-006 : 2016


Опис препарату. Першою складовою препарату є регулятор росту рослин  АГРОСТИМУЛІН. Його діюча речовина  це збалансований комплекс біологічно активних  речовин природного  та синтетичного походження з   фітогормональною активністю ауксинового, цитокінінового і гіберелінового  типу, 26г/л.  Другою складовою препарату є рідке добриво з концентрацією міді 73 г/л, азоту 47 г/л, сірка (S) 3 г / л. Зовнішній вигляд – однорідна,  напівпрозора рідина   блакитного кольору. Густина при  20°С  1,30-1,40 г/см3. Добре розчиняється у воді. АГРОСТИМУЛІН+Cu  має широкий спектр дії. Застосовується в технології вирощування  пшениці,  ячменю, вівса, кукурудзи,  льону, люцерни, овочів  тощо  шляхом обприскування посівів.


Основу регуляторів росту ТОВ «Високий врожай» складає комплекс біологічно активних речовин  з фітогормональною активністю. Склад комплексу для певного  класу сільськогосподарських  культур підібрано з урахуванням біологічних особливостей культури. Потрапляючи до рослин під час обробки насіння і/або обприскування посівів,  регулятори росту інтенсифікують обмін речовин.  Щоб процес був результативним потрібно забезпечити рослини елементами живлення, і в першу чергу мікроелементами. Для нормального розвитку порахованих вище культур, особливо на перших етапах, вирішальну роль відіграє мідь. Крім  посилення продуктивності  ферментних систем, відповідальних  за метаболізм білків та вуглеводнів,  в зелених клітинах мідь  фіксує енергію сонячного проміння, підтримуючи процес фотосинтезу, сприяє стійкості рослин проти грибкових та бактеріальних захворювань.  Використання агрохімікатів з вмістом міді повинно бути обов’язковим заходом тому, що її винос з урожаєм не компенсується внесенням органічних добрив навіть в нормі 20т/га.


Використання АГРОСТИМУЛІНУ для обробки насіння з подальшим обприскуванням посівів АГРОСТИМУЛІНОМ+Cu  підвищує врожайність на 20-25% та істотно поліпшує якість вирощеної продукції. Зокрема, в зерні пшениці  вміст клейковини підвищується  на 2-4%, вміст білка − на 1-2%.


Клас токсичності: згідно до ДСанПіН8.8.1.002-98 АГРОСТИМУЛІН+CU відноситься до малотоксичних речовин.


Упаковка: полімерні каністри об'ємом 5 і 10л. – тільки на листівці.


Дата виробництва: Номер партії співпадає з датою виробництва − тільки на єтикетці.


Норми витрат і фази внесення


Культура Обприскування посівів
л/га Фази внесення
Пшениця, ячмінь, овес 1,0 Кущення; повторно − флаговий лист
Кукурудза 1,0 5-7 листочків; повторно − 10-12 листочків
Льон-довгунець 1,0 Ялинка
Люцерна 1,0 На початку цвітіння
Овочеві культури 1,0 3-5 справжніх листків; Повторно − перед початком цвітіння


Примітки


  • Витрати води згідно норм, прийнятих в господарстві.
  • Оптимальний  час доби для обприскування посівів: до 10-ї  і після 17-ї години.
  • Робочі розчини АГРОСТИМУЛІНу+Cu  потрібно використати протягом доби.


АГРОСТИМУЛІН+Cu  зберігають в упаковці виробника в сухих опалювальних складських приміщеннях з хорошою вентиляцією. Препарат потрібно захищати від  прямих сонячних променів та атмосферних опадів, зберігати на відстані не менше 1м від закритих джерел тепла при температурі від 0 до 30ºС. Гарантований строк придатності – 3 роки.


Завдяки високій ефективності та малим витратам на застосування АГРОСТИМУЛІН+ Cu  підвищує рентабельність вирощування сільськогосподарських культур на 15-25%.


<< Назад