full page

ЕМІСТИМ С + NPK


КОМПЛЕКСНИЙ ПРЕПАРАТ


ТУ У 24.2-22952095


ТУ У 24.2-22952095До складу препарату входить дві компоненти з різними механізмами впливу на рослину. Перша ─ регулятор росту рослин Емістим С, 10мл/л. Діючою речовиною цього регулятора є збалансована композиція біологічно активних  речовин природного   походження. До її складу входять, зокрема, фітогормони  з   активністю ауксинового, цитокінінового і гіберелінового  типу.  Нагадаємо, що завдяки природному походженню ЕМІСТИМ С затверджено для використання в органічному сільському господарстві згідно зі стандартом МАОС   (Регламентом ЕС №834/2007). Другою складовою препарату є  повне рідке мінеральне добриво з вмістом азоту (N) 120,  фосфору (Р2О5) 91,1 і  калию (К2О ) 120 г/л. Зовнішній  вигляд препарату ─ однорідна рідина сірого кольору із специфічним запахом аміну. Густина за нормальних умов  1,15÷1,30г/см3, водневий показник РН=7,0÷8,5. Добре розчиняється у воді. Препарат ЕМІСТИМ С+NPK має широкий спектр дії.  Застосовується в технологіях вирощування сільськогосподарських культур  шляхом обробки насіння в складі протруючих  розчинів  та обприскування посівів   в бакових  сумішах із засобами захисту. Складові  ЕМІСТИМу С+NPK,  потрапляючи до рослини, діють синергетично в багатьох напрямках. В першу чергу  це підвищення проникненості мембран клітин для елементів живлення як тих, що вхоять до складу препарату, так і засвоєних кореневою системою.  Під дією препарату підвищується не тільки швидкість внутрішньоклітинних процесів, а і темпи обміну поживними речовинами  між різними органами рослини. В результаті оптимизируются процеси фотосинтезу, білкового та вуглеводного обміну.


Використання ЕМІСТИМу С+NPK для обробки насіння з подальшим обприскуванням посівів  підвищує врожайність в середньому на 20-30%  та істотно поліпшує якість вирощеної продукції.


Класс токсичності. Згідно до ДСанПіН8.8.1.002-98  ЕМІСТИМ С+NPK  належить до малотоксичних речовин.


Упаковка: полімерні каністри об'ємом 1, 5 і 10 л.


Дата виробництва: Номер партії спіпадає з датою виробництва.


Норми витрат і фази внесення


Культури Обробка насіння, л/т Обприскування посівів
л/га Фази внесення
Зернові 0,3-0,5 2−3 Кущення; повторно: флаговий лист
Зернобобові 0,3-0,5 2−3 Бутонізація − початок цвітіння; повторно: початок наливу
Технічні 0,3-0,5 2−3 Згідно строків підживлення, прийнятих у господарстві
Овочеві 0,3-0,5 2−3 3 – 5 справжніх листків; повторно: бутонізація − початок цвітіння
Плодово-ягідні 5-10 По «рожевому бутону», повторно: після цвітіння. Суниці: повне висунення квітконосів, повторно: фаза диференціації бруньок


Примітки


  • витрати води згідно норм, прийнятих в господарстві;
  • оптимальний  час доби для обприскування посівів: до 10-ї  і після 17-ї години;
  • робочі розчини препарату потрібно використати протягом доби.


ЕМІСТИМ С+NPK зберігають в упаковці виробника в сухих опалювальних складських приміщеннях з гарною  вентиляцією. Препарат потрібно захищати від  прямих сонячних променів та атмосферних опадів, зберігати на відстані не менше 1м від закритих джерел тепла при температурі від 0 до 30ºС. Гарантований строк придатності – 3 роки.


Завдяки високій ефективності та невеликим витратам на застосування ЕМІСТИМ С+NPK підвищує рентабельність вирощування культури  на 20-30%.


<< Назад