full page

ЕМІСТИМ С+В


КОМПЛЕКСНИЙ ПРЕПАРАТ


ТУ У 24.2-22952095


До складу препарату входить регулятор росту рослин  ЕМІСТИМ С. Діючою речовиною цього регулятора є збалансована композиція біологічно активних  речовин природного походження, 1г/л. До її складу входять, зокрема, фітогормони з активністю ауксинового, цитокінінового і гіберелінового типу. Нагадаємо, що завдяки природному походженю ЕМІСТИМ С затверджено для використання в органічному сільському господарстві згідно зі стандартом МАОС (Регламентом ЕС №834/2007). Другою складовою препарату є рідке добриво з концентрацією бору 150 г/л та азоту 65 г/л. Зовнішній вигляд − однорідна  ясно-сіра  рідина із запахом аміну. Густина  при  20°С 1,30-1,34 г/см3. Добре розчиняється у воді. Препарат ЕМІСТИМ С+В має широкий спектр дії.  Застосовується в технологіях вирощування сільськогосподарських культур  шляхом  позакореневого підживлення посівів.  Унікальність  ЕМІСТИМу С+В полягає в тому, що його складові, потрапляючи до рослини, діють синергетично в багатьох напрямках. В першу чергу це підвищення проникненості мембран клітин та прискорення транспорту елементів живлення, зокрема вуглеводнів. Складові препарату ініціюють інтенсивний поділ клітин і синтез білків − швидке наростання вегетативної маси і репродуктивних органів. Початку стрімкого росту останніх сприяє зменшення під дією препарату опадання квіток і пришвидшення проростання пилку. Внесення препарату ефективно поліпшує господарсько важливі властивості культурних рослин. Зокрема, ЕМІСТИМ С+В збіьшуєує стійкість рослин до хвороб, заморозків та посухи, істотно підвищує врожайність та поліпшує якість  продукції. Потрапляючи до ґрунту, препарат не тільки збагачує його бором, але ще й активізує життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів, в тому числі азотфіксуючих та фосформобілізуючих.


Використання ЕМІСТИМу С для обробки насіння з подальшим обприскуванням посівів ЕМІСТИМом С+В підвищує врожайність в середньому на 20-30%  та істотно поліпшує якість вирощеної продукції.


Упаковка: полімерні каністри об'ємом 1, 5 і 10 л.


Класс токсичності. Згідно до ДСанПіН8.8.1.002-98 ЕМІСТИМ С+В належить до малотоксичних речовин.


Дата виробництва: Номер партії спіпадає з датою виробництва.


Норми витрати і фази внесення


Культура Л/га Фази внесення
Зернові 0,2-0,5 Осінь: 4-7листків; Весна-літо: початок виходу в трубку, повторно: початок цвітіння.
Кукурудза, сорго 0,5-1,0 1.3-5 листків; 2.7-9 листків; 3.викидання волоті.
Зернобобові 0,5-1,0 1.3-4 справжніх листка; 2.Бутонізація; 3.Початок наливу.


Примітки


  • витрати води згідно норм, прийнятих в господарстві;
  • оптимальний  час доби для обприскування посівів: до 10-ї  і після 17-ї години;
  • робочі розчини препарату потрібно використати протягом доби.


ЕМІСТИМ С+В зберігають в упаковці виробника в сухих опалювальних складських приміщеннях з гарною  вентиляцією. Препарат потрібно захищати від  прямих сонячних променів та атмосферних опадів, зберігати на відстані не менше 1м від закритих джерел тепла при температурі від 0 до 30ºС. Гарантований строк придатності – 3 роки.


Завдяки високій ефективності та невеликим витратам на застосування ЕМІСТИМ С+В підвищує рентабельність вирощування культури  на 20-30%.


<< Назад